Sledujte bankové odporúčania
na webe a v platforme xStation

Bankové odporúčania obsahujú presnú úroveň pre vstup do pozície u daného inštrumentu,
úroveň pre stop loss a take profit a graf so zakreslením odporúčaného scenára.

Odporúčanie poskytujeme zdarma všetkým klientom s obchodnom účtom.

 

Ako odporúčanie využiť
Otvoriť obchodný účet

Príklad bankového odporúčania

Citi práve zverejnila odporúčanie pre NZDJPY.
Banka odporúča long pozíciu s nasledujúcimi levelmi:

BUY LIMIT: 78,38
TAKE PROFIT: 80
STOP LOSS: 77,6
bitcoin-campaign-chart-desktop.png

Zdroj: xStation 5

Názov kontrolného orgánu
KNF (poľská komisia pre finančný dohľad)
Dátum a čas zverejnenia odporúčania XTB
4. 9. 2017 14:59
Dátum a čas zverejnenia odporúčania
4. 9. 2017 14:59
Inštitúcie publikujúce odporúčania
Boston eFX LLC
Toto odporúčanie je iba súhrnom odporúčaní vydaným spoločnosťou Boston eFX LLC. Úplné znenie odporúčaní zverejnené spoločnosťou Boston eFX LLC je k dispozícii na adrese https://plus.efxnews.com/.

Všeobecné odporúčanie vydané XTB nepredstavuje investičné odporúčanie v zmysle zákona a nepredstavuje odporúčanie jednotlivcom, t.j. nie je poskytované na základe analýzy individuálnych potrieb a finančnej situácie zákazníka a nie je pripravené pre konkrétneho zákazníka.

Analytici, rovnako ako ďalšie osoby, ktoré sa podieľajú na príprave tohto analytického komentára, nemajú povedomie o pozíciách držaných vo finančných nástrojoch v portfóliu XTB. Okrem toho, zamestnanci oddelenia tradingu sa nepodieľajú na príprave trhových správ alebo komentárov.

Medzi XTB a klientom dochádza ku konfliktu záujmov vyplývajúcemu zo skutočnosti, že XTB poskytuje všeobecné odporúčania pre finančné nástroje, ktoré má v ponuke. Okrem toho, v prípade, že zákazník vstúpi do pozície na základe všeobecných odporúčaní poskytnutých XTB, dochádza ku konfliktu záujmov, pretože XTB je protistranou takejto transakcie. XTB podniká príslušné kroky k minimalizácii dopadu tohto konfliktu záujmov.

Ako využiť bankové odporúčania pri obchodovaní

Prehrajte si záznamy webinárov
 
18.10.2018
17.00 - 17.30

Obchodujeme na základě bankovních doporučení - Úvod
XTB poskytuje svým klientům exkluzivní službu bankovních doporučení na měnové páry. Na webináři bude tato služba představena, dozvíte se, jaké banky doporučení dávají a jaké jsou aktuální výsledky.

 

prehrať

25.10.2018
 17.00 - 17.30

Obchodujeme na základě bankovních doporučení - analýza aktuálních
prognóz a doporučení

V tomto webináři se podíváme na aktuální prognózy světových investičních bank pro hlavní měnové páry. Součástí tohoto webináře bude i konkrétní statistika a praktické vyhodnocení, jak využívat bankovní doporučení ve spolupráci s analýzou S/R oblastí.

 

 Webinár iba pre klientov XTB s obchodným účtom.Obchodný účet si môžete otvoriť jednoducho online na www.xtb.com/sk/realny-ucet. 

prehrať v profile investora

Výhody obchodovania v XTB

otvoriť obchodný účet

Kontakt

XTB Slovensko
Poštová 1
811 06 Bratislava

Pondelok - piatok
8:30 - 17:00