Investujete do amerických akcií?
Znížte si daň z dividend!

viac o w-8ben

OTVORTE SI ÚČET V XTB
A VYUŽITE NIŽŠIU SADZBU DANE Z DIVIDEND

otvoriť účet zdarma

Pre koho je určený W-8BEN?

Formulár W-8BEN je určený pre všetkých klientov, ktorí nie sú daňovými rezidentmi USA, ale dostávajú určitý príjem z USA. V praxi to znamená, že ak nie ste občanom USA, ale dostávate príjem z USA napr. vo forme dividend vyplácaných z amerických akcií alebo ETF alebo ich ekvivalentov CFD tento formulár vám ušetrí daň z tohto príjmu.
otvoriť účet zdarma

Na čo slúži formulár W-8BEN?
Trade quick and easy

Coca-Cola, AT&T, McDonald's, 3M... Toto sú len niektoré zo spoločností, ktoré vyplácajú dividendy nepretržite už najmenej 25 rokov!

Klienti XTB, ktorí investujú do amerických spoločností vyplácajúcich dividendy, si môžu znížiť dane z 30 % na 15 % pomocou formulára W-8BEN.

 

Znížená daňová sadzba vychádza z príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi USA a krajinou, v ktorej má klient sídlo. Ak je klient daňovým rezidentom v inej krajine ako v Slovenskej republike, znížená sadzba dane sa môže líšiť.

otvoriť účet zdarma

Ste klientom v XTB?
Vyplňte formulár W-8BEN

Formulár W-8BEN je k dispozícii v Profile investora na stránke Môj profil v časti Daňové informácie.

prihlásiť sa do profilu investora

Často kladené otázky
Populárne témy

Klient, ktorý je slovenským daňovým rezidentom, môže využiť zníženú sadzbu dane (15 % namiesto 30 %) na dividendy vyplácané americkými spoločnosťami a ich ekvivalentmi (platí pre americké CFD na akcie a ETF CFD registrovanými v USA) vyplnením formulára W-8BEN.

Znížená sadzba dane vyplýva z príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi USA a Slovenskou republikou. Ak je klient daňovým rezidentom v inej krajine ako v Slovenskej republike, znížená sadzba dane sa môže líšiť.

Formulár W-8BEN je určený pre všetkých klientov, ktorí dostávajú príjem z amerických dividend a ekvivalentov dividend vyplácaných z amerických akciových CFD alebo ETF. Pokiaľ klient chce mať nižšiu daňovú sadzbu z amerických dividend, musí tento formulár vyplniť.

Právnické osoby musia použiť formulár W-8BEN-E.

Dôležité: Občania USA nevypĺňajú formulár W-8BEN, ale iba formulár W-9.

Formulár W-8BEN je k dispozícii v Profile investora na karte Môj profil v časti Daňové informácie. Formulár sme navrhli tak, aby ste ho mohli čo najjednoduchšie vyplniť a podpísať. Väčšina polí formulára W-8BEN sa vyplní automaticky na základe informácií, ktoré ste zadali v klientskom úrade. Niektoré informácie, ako napríklad krajinu daňovej rezidencie, však musíte vyplniť sami.

V nasledujúcich odpovediach nájdete tipy na správne vyplnenie niektorých polí formulára W-8BEN.

Formulár W-8BEN je platný 3 kalendárne roky od konca roka, v ktorom bol vyplnený. To znamená, že formulár vyplnený napríklad 15. júla 2022 bude platný do 31. decembra 2025, pokiaľ nedôjde k skoršej zmene údajov investora, ktorá si vyžaduje opätovné vyplnenie formulára (napr. presun daňovej rezidencie do inej krajiny).

Vo všeobecnosti by mal investor vyplniť formulár W-8BEN pred nákupom amerických akcií alebo otvorením pozície na amerických akciových CFD alebo ETF. Ak ste však formulár nevyplnili v tejto fáze (napr. ste nakúpili akcie amerických spoločností pred zavedením formulára W-8BEN), môžete tak urobiť neskôr, najneskôr však do vyplatenia dividendy alebo jej ekvivalentu. Upozorňujeme, že znížená sadzba dane z dividend sa bude uplatňovať od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol formulár vyplnený a schválený ako správny spoločnosťou XTB.


Preto ak chcete využiť zníženú sadzbu dane z dividend alebo ekvivalentov dividend, vyplňte formulár W-8BEN do konca mesiaca, ktorý predchádza mesiacu výplaty dividend. Napríklad: ak spoločnosť vyplatí dividendu v marci 2022, z účtov, pre ktoré bol formulár W-8BEN vyplnený do konca februára 2022, sa zrazí daň vo výške 15 %. Z ostatných účtov sa zrazí daň vo výške 30 %.

Znížená sadzba dane z dividend sa bude uplatňovať od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol formulár vyplnený a schválený spoločnosťou XTB ako správny.

Znížená sadzba dane z dividend sa automaticky uplatňuje od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol vyplnený formulár W-8BEN a spoločnosť XTB ho uznala za správny. Od tohto momentu sa vaše dividendy (alebo ekvivalenty dividend) zdaňujú nižšou sadzbou.

Nezabudnite však, že formulár W-8BEN overuje spoločnosť XTB, t. j. porovnávame informácie, ktoré ste uviedli pri podpise zmluvy so spoločnosťou XTB (alebo ak ich následne aktualizujete v klientskej kancelárii), s informáciami, ktoré ste uviedli vo formulári W-8BEN. Ak sa údaje líšia, váš formulár W-8BEN môže byť zamietnutý. V takom prípade dostanete oznámenie, že musíte formulár vyplniť znova. Aby ste sa vyhli tejto situácii, odporúčame vám, aby ste si pred vyplnením formulára W-8BEN skontrolovali správnosť svojich údajov v Profile investora a v prípade potreby ich aktualizovali.

Áno, formulár W-8BEN, ktorý je k dispozícii v Profile investora, môžete vyplniť a podpísať kompletne online. Vyplnenie tohto formulára je plne legálne za predpokladu, že XTB spĺňa určité požiadavky IRS (Daňového úradu USA). Ak by ste z akéhokoľvek dôvodu chceli vyplniť formulár v papierovej podobe, obráťte sa na svojho manažéra účtu alebo na zákaznícky servis.

shapespecialquestright.svg

Vyššie uvedené informácie nepredstavujú právne, daňové, finančné ani účtovné poradenstvo a slúžia len na informačné účely.

Vyššie uvedené informácie sú aktuálne ku dňu uverejnenia a spoločnosť XTB S.A. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ich obsah.

Všetky vyššie uvedené informácie sú chránené podľa ustanovení zákona o autorských právach a ďalších ustanovení týkajúcich sa ochrany duševného vlastníctva. Reprodukcia akýchkoľvek materiálov a informácií uvedených vyššie, či už vcelku alebo po častiach, si vyžaduje predchádzajúci súhlas spoločnosti XTB S.A.

Klienti XTB S.A. sú plne zodpovední za vlastné posúdenie a analýzu ustanovení daňových zákonov s cieľom správne zaúčtovať daň z kapitálových výnosov vo svojich ročných daňových priznaniach.

Záujemcovia o profesionálne a individuálne poradenstvo sa môžu obrátiť na odborníka, napríklad daňového poradcu.

Ocenenia skupiny XTB